امروز مبعث حضرت رسول اکرم خاتم پیامبران میباشد. مبعث این بزرگ مرد رحمت و کرامت مبارک باد..افسوس که عده ای افرادبه ظاهر مسلمان با چنین دین کامل وبزرگی چنان میکنند که افرادسود جو و هرزه دهانی به خود اجازه میدهند و هجویات ومزخرفاتی را نثار اسلام میکنند.دینی که ما مسلمانان باید باتمام وجود به آن ببالیم .وبدرستی که ((و ما ارسنلا الا رحمه للعلمین)). یا رسول الله  ...

/ 0 نظر / 2 بازدید