هر روز از رویاهایمان قایقی میسازیم و در دریای بیکران ذهنمان رهایش میکنیم و در فاصله زمانی کوتاه در میان همین دریای بیکران و در میان امواج خروشان و  مشوش ذهنمان گمش میکنیم و اندکی بعد مجدد یکی دیگر میسازیم وهر بار فکر میکنیم که این دیگر گم نخواهد شد. این دیگر غرق نخواهد شد. این دیگر حتما به سر منزل مقصد خواهد رسید!!

/ 5 نظر / 2 بازدید
زهره

یعنی که ما تنها می مانیم تا تشنه در اوقات آواز و اشتیاق بمیریم....

زهره

چه آهنگ خاطره انگیزی روی وبلاگتونه...

سپنتا

ساختن قایق بهمون کمک می کنه اگه حتی یه ذره ام شده این دریا رو بشناسیم.من قایق هامو خیلی دوست دارم,خیلی! در مورد پست اخیر هم,اطاعت امر شد.حق با شما بود.کمی گنگ نوشته بودم. شاد باشی[گل]

آلباترا

رویا پردازی.... وقت آن است کمی به رویاهایم بپردازم....

بیژن

درودبرگرامی همدل. تارنگارم را به روز کردم. اگر دوست داشتی به تارنگارم بیا و نونوشتارم را بخوان. شادوپیروزباشی. بدرود.