امان از نقدیر

همانطور که خبر ازدواجش  با یک مرد ۶٠ ساله در سن ١٩سالگی آنهم در امریکا شو ک بر انگیز بود خبر فوت همسرش در حالیکه فرزند دومش در راه است و فرزند اولش فقط ١۴ ماهش است بسیار شوک بر انگیز تر  است . امان از سرنوشت و تقدیر.

/ 0 نظر / 14 بازدید