شادتر

میخواهم امروز سفارشی بنویسم ( آخه گفته شاد بنویسم )چشمک

از روزی میخواهم بنویسم که به دنیا آمدی ،با اون  بدن کوچولو و ظریف ...اما دوتا چشم درشتت مثل الماس میدرخشیدو انگشتهای خیلی خیلی باریکت با اون ناخنها و موهای مشکی بلندت و صدای بلندترت میگفت که  آی دنیا من آمدم  تو از آن منی...

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
آستاره

سلام...[لبخند] آخییییییییییییییییش! عزیزم! الـــــــــــــــــــــــــــهی! حالا عکسی که گذاشتین واقعیه، یعنی برای همونیه که براشون سفارشی نوشتید، یا نه؟[فرشته]

ستاره

چه کوچولوی نازی...الاهی ما هم بچه مان سفید و خوشکل باشه![لبخند]