تبعیض -سهمیه بندی

برای اولین بار است که وقتی نوشته های آقا هورمزد را خواندم متاسف شدم . چطور ممکن است یک جوان که همیشه ادعا دارد تبعیض بد است و همه انسانها با هم برابرند به این نتیجه رسیده که خانم ها  باید بیشتر وبیشتر به فکر خانه داری باشند تا تحصیل . آیا واقعا تحصیل با زندگی خانوادگی منافاتی دارد . ؟چرا آمار مسخره ای ارائه شده که بیشتر خانمهایی که تحصیل کرده اند بیکار هستند وبدنبال کار نبوده اند اما فکر نمی کنید علت اصلیش همین تبعیض های موجود در جامعه ما باشد که کار و حضور در اجتماع را برای خانمها ودختران جوان سخت میکند . نا امنی و سوءاستفاده های که همیشه جنس به ظاهر قوی برای خانمها پدید آورده باعث شده که متاسفانه خانمها  بناچا ر و نا خواسته با دلایلی که خود آقایان واز جمله پدران وشوهرانشان عنوان میکنند دست از کار بکشند. خانمها به اندازه آقایان حق انتخاب دارند که خودشان تصمیم بگیرند که فقط خانم خانه باشند ویا اینکه با یک برنامه ریزی مرتب ومنظم که بهانه ای هم به طرف مقابل ندهد هم خانم خانه باشند وهم یک فرد فعال اجتماعی .یک مادر تحصیل کرده که بتواند در آموزش فرزندانش کوشا باشد ویک خانه سالم وپر شور را بچرخاند وهم در اجتماع جایگاهی معتبر را برای خود دست وپا کند . امیدوارم روزی بیاید که به خانمها مثل یک انسان تمام معنی نگاه شود. نه یک وسیله برای آرامش مرد!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
هاله

سلام...اتفاقی وارد وبلاگ آقای هورمزد شدم...مخم سوت کشید از حرفهایی که زده بود و استدلالهایی که آورده بود...اومدم جواب بدم نظر شما رو دیدم و یه نفس عمیق کشیدم بابت حرفایی که زده بودین...یه عمر منو مادرم بابت همین حرفها زجر کشیدیم و حالا فکر میکنم چند سال دیگه باید زجر بکشیم تا ما رو به عنوان یه انسان قبول کنند نه صرفا زنی که قراره کانون گرم خانواده هاشون رو حفظ کنه!!! آهنگ وبتون هم داغ دل منو تازه تر کرد...آخ...به اونها هم گفتم، واقعا خدا تو کارشون مونده...همه ی ما رو انسان آفریده و حالا...وای...یکی نفرین خوبی کرده بود..."نفرینتان نمیکنم که بمیرید، نفرینتان نمیکنم تا ابد زنده بمانید، نفرینتان میکنم زن باشید و بفهمید"