یه پدرم

چقدر از مهر ماه بدم میآد؛حسابی بهم میریزم.یک دختر وقتی از همه کس و همه چیز دلش میگیره امن ترین جا  براش خانه پدره  و سایه پدر .و من سالهاست این پناهگاه رو از دست داده ام ...

مهربانترین وبا گذشت ترین پدری که میشناسم روحت شاد باد.

/ 5 نظر / 21 بازدید