گذر ایام

گذر ایام و سپیدی مو به آدم  می آموزه که خوشبختی وسعادت کنارش بوده اما ندیده ودر عوض  بیهوده در دور دستها به دنبالش میگشته ...

/ 5 نظر / 25 بازدید