روزمادر

چه روز زیبایی بود آن روز که دستهای کوچکت را در دست گرفتم و  ترا در آغوشم جا دادم ولقب  مادر را بر من نهادند.

 روز مادر وروز زن مبارک

/ 2 نظر / 22 بازدید
آستاره

[لبخند] سلام و سبب قرارگرفتن بهشت زیر پای شما شدند.[لبخند] روزتون مبارک[گل]

آستاره

سلام. نظر خصوصی دارید