امان از طلب داران

از دست این همه آدمهای طلبکار وپر مدعا که هر چه برایشان جون میگذاری باز هم بدهکارشان هستی واقعا خسته شده ام .یجورایی دچار افسردگی شده ام.حتی حوصله خودم رو هم ندارم...

بالهایم را کی و کجا گم کردم؟؟؟

/ 0 نظر / 25 بازدید