به پسرم

کاش ميدانستی که هميشه ميان دوسپاه فرشتگان وشياطين در ميدان دل انسان جنگی  برپاست.اين وجدان درون انسان است که پيروزی را بر يکی از اين دو گروه به ارمغان می آورد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
roze siya

سلام خيليييييی قشنگ گفتی تعريف جالبی از وجدان کردی