شروع سالی دیگر

سال جدید بلاخره از راه رسید وهمه اون بدو بدوهای قبل از سال به یکباره فروکش کرد،و سال جدید برای هرکسی یکجوری شروع شد .بعضی با دید وبازدید و بعضی ها با سفر اما بودند کسانی که نه از این برایشان خبری بود ونه از آن . بعضی ها برایشان روز همان روز بود وشب همان شب. چشم  منتظرشان به در دوخته شده بود  تا انتظارشان پایان یابد ونیافت !در باز شود وعزیزشان از در بیاید ونیامد !..چقدر خانواده ها بودند که امیدوار  رهایی عزیزانشان از بند بودند...چقدر خانواده ها بودند که منتظر عزیز سفر کرده اشان بودند ...اما ساعات از پی هم میگذرند بدون اینکه ببینند ما چه میخواهیم ومنتظر چه اتفاقی هستیم .

بارالها در این سال جدید به چشم های خسته آرامش وآسایش وبه دلهای شکسته امید وعشق به فردا و به دنبال شبهای تاریک روزی با خورشید تابان عطا فرما .امین یا رب العالمین .

/ 9 نظر / 15 بازدید
یوتاب

امسال سال تحویل همش به یاد همون عزیزان دربند بودم کاش همه آزاد بودن کاش سال نو مبارک خانم

آلباترا

آمین.

زهره

انشالله که همه شان در طول سال به آرزوهایشان برسند. آمین[لبخند]

آستاره

سلام.. آمین خدای بزرگ من. با خیلی تاخیر سال نو مبارک.[ماچ][گل] راستی خیلی ممنونم برای آرزوهای خوبی که برام کردین.[لبخند]

وصله های زندگی من

سلام ویدا خانوم گل... شرمنده از اینکه خیلی دیر سر زدم... سال نو مبارک خانومی...انشالله سال خوبی در پیش رو داشته باشید[قلب][گل]

زهرا

امیدوارم هر چه زودتر خداوند شفای عاجل کرامت کنه

آستاره

سلام... من هم امیدوارم هر چه زودتر سلامتی همسرتون و آرامش شما پیداش بشه. انشاالله. نه. برای گرفتن پرونده درمانی مون و انتقال به یه بیمارستان دیگه رفته بودم..