گذر عمر

آنقدر این روزها به سرعت و دیوانه وار در حال گذر هستند و آنقدر روزهای شنبه به پنجشنبه سریع میچسبند که احساس میکنم در یک مسیر  بی سر وته ووحشتناک شلوغ گرفتار شده ام .کاملا گیج ومنگم. من اینجا گم شده ام...

/ 11 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آستاره

سلام[قلب][بغل][ماچ]... مرسی از این همه نظر لطفی که به من دارید.. کاش اینطور باشه که میگید..[افسوس] من از خدام هم هست که با عزیزی مثل شما برم مسافرت ...[رویا] فکر کنم تمام طول سفر همینجوری[رویا] بشینم جفتتون و نگاهتون کنم و یک احساس آرامش واقعی بهم دست بده... دلم میخواد براتون یه چیزی رو بگم.. [گریه][نگران][گریه][گریه] برام دعا کنید[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آستاره

[لبخند] کاش اینجا یه شکلک آرامش به تمام معنی بود که میفهمیدید که وقتی به شما که فکر می کنم چقدر آرووم میشم! اما به خودم که فکر میکنم اینجوری[گریه] میشم[خجالت][لبخند][قلب][گل]

آستاره

چقدر "که" نوشتم تو نظر قبلی[خنده]

آستاره

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آستاره

[گل]

آستاره

[گل] سلام ... من بازم اومدم[خجالت][گل] انشالله که حالتون خوب باشه و خوشحال باشید و پر از آرامش.

آستاره

سلام. [لبخند] به خاطر دعاهای خیرتون ازتون خیلی ممنونم. شما که انقدر زود خدا جواب دعاهاتون رو میده همیشه من رو دعا کنید لطفا[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل] از خدا خیلی ممنونم به خاطر شما و همه ی آدم های خوبی که سر راهم میذاره![گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] الهی که شما هم همیشه خوشحال و سرحال باشید.

آستاره

سلام...[گل] غرض عرض سلام و ادب به شما بزرگوار بود و بس.[لبخند]

آستاره

[لبخند][گل]سلام

آستاره

سلام. [گل] .... [لبخند] انشالله که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون.