مرگ آرام

به آرامی آغاز به مردن میکنی !

اگراز شور وحرارت ،

از احساسات فراوان،

واز چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند،

ضربان قلبت را تند میکنند،

دوری کنی ...

به آرامی آغاز به مردن میکنی!

اگر روز مرگی را تغییر ندهی.

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی.

و اگر با آدمهای جدید صحبت نکنی. ..

مگذار که به آرامی بمیری..(پابلو نرودا)

/ 2 نظر / 2 بازدید
مسرت

ازمحبت شما سپاسگزارم.مرارهین لطف خود نموده اید.