والدین

هیچ وقت نفهمیدم چرا بعضی از پدر ومادران بچه هاشون را مثل یک سرمایه ابدی برای خودشان میدانند و فکر میکنند که این بچه ها را بدنیا آورده اند تا  آرزوهای تحقق نیافته اشان را جامه واقعیت بپوشانند یا عصایی برا ی پیری باشند .همه چیز را به آنها تحمیل میکنند وتا بچه بیچاره هم بخواهد خودی نشان بدهد و اظهار وجودی بکند وبخواهد به آنها بفهماند او ن بدبخت هم انسان است حملات و اتهامات  نا سپاسی وقدرناشناسی  شروع میشود. ای کاش ما والدین همیشه جوانی خودمان هم یادمان باشد.البته راهنمای وهدایت ودوست ودوستی با بچه ها فرق میکند . متاسفانه نمونه ایی پیش رو دارم که پسر ٣٨ ساله اش  را در بند خودخواهی های خود کرده و عملا در اسارت محبت هایش قرار داده . و این طفلک تا میخواهد از این زندان بیرون بیاید ویا از کسی کمک بگیرد وبا کسی نزدیک شود بلافاصله این مادر مهربان بسیار مهربان درها رامیبندد وتحت لوای حمایت ورود همه افراد فامیل حتی خواهرش را به خانه ممنوع میکند.بیماری قلبیش افزون میشود و این پسر بیچاره ناچارا دوباره سکوت را پیش میگیرد وبه اتاق کوچکش ،نه به زندان کوچکش ودرواقع قفس طلایش بر میگردد. قفسی که بیزاری ازش از چشمانش داد میزند. خیلی دلم میخواهد کمکش کنم. اما متاسفانه تنها را ه نجات خودش است .باید تصمیم بگیردو یکبار دیگر پرواز را تجربه کند.باید بالهایش را باز کند .کاش میشد یکجوری کمکش کرد.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
لیلا

ممنونم که به خونه من اومدید .[گل] متن شما منو به یاد متنی از جبران خلیل جبران انداخت که میگه : فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند . آنان دختران و پسران زندگی اند در سودای خویش و اگرچه با شمایند به شما تعلق ندارند . عشق خود را به آنها نثار کنید اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید . زیرا آنها را نیز برای خود اندیشه ای دیگر است . شما مانندی کمانی هستید که خدا که کماندار است شمارا خم می کند تا فرزندان آینده را چون تیر به آینده که مقصود اوست پرتاب کنید . شاد باشید [گل]

دختر ترشیده 2

سلام البته پدر و مادران امروزی می دانند که فرزندی که به دنیا می اورند وبال گردنشان خواهد بود و دردسری عظیم ولی آن را مشغولیتی برای زندگی می دانند .... تولد دوباره در پی تولد انی دالتون های متعدد من انی دالتون دو تازه متولد شدم . من انی دالتون ۲ قبلی که کارهای بد بد میکرد نیستم . من انی واقعی هستم ولی با افکارهای کاملا متفاوت با انی هیچ سرقت ادبی هم انجام نمی دهم شاید اقتباس بکنم ولی سرقت نه! من انی خوبه هستم