یا رب العالمین

"نحوه پاسخ خداوند به دعا ها"
خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد:
او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد...
او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد...
او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد...

/ 2 نظر / 29 بازدید
آستاره

سلام. پستتون خیلی خیلی خوب بود. همینطوره اما فکر کنم فقط برای بنده های خوبش [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آستاره

سلام. نکنه با من قهرید؟ خب ببخشید آشتی آشتی [ماچ] خواهش میکنم.