عید

روزهای آخر سال است وهمه در حال بدوبدو .انگار قرار است که دنیا به آخر برسد وهمه میخواهند آخرین خریدها را انجام بدهند تا مبادا پول بی صاحبی باقی بماند .اگرچه جنب وجوش عید را دوست دارم ولی این ولعی که مردم برای خرید پیدا میکنند را نمیفهمم.انگارواقعا مسابقه ای برای خرج بیشتر به پا شده است.

بگذریم پیشاپیش فردا را که روز تولد پیامبر اکرم (ص)است و جمعه را که روز عید وفرا رسیدن سال ١٣٨٨ است  به همه دوستان وعزیزان تبریک میگویم واز صمیم دل برای همه آرزوی خوشبختی،سعادت وآرامش میکنم وامیدوارم همه دوستان به آرزوهایشان برسند وسال جدید برای همه سالی بسیار فرخنده وبیاد ماندنی باشد  .سالی سرشار از نشاط وتازگی وسبزی .به امید شنیدن خبر های موفقیت آمیز همه شما دوستان .

/ 2 نظر / 21 بازدید
آلباترا

[گل] [گل] [گل] . . . .

زهره

نوروزتون پیشا پیش مبارک...[گل]