جنگ

 

ای کاش روزی بیاید که در هیچ جای دنیا کلمه جنگ معنا ومفهومی نداشته باشد.

صلح و دوستی ویکپارچکی دلها تنها عبارات موجود باشند.وهیچکس بخودش این اجازه را ندهد که پشت درهای بسته وتحت هر بهانه ای سرنوشت دیگران را به دست خود بگیرد وبا آن بازی کند.اما تا این انسان دوپای خودخواه وجود دارد این جنگ خانمان سوز ویران کننده هم وجود دارد .

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
آلباترا

کاشکی ..... اما تا این انسان دوپای خودخواه وجود دارد این جنگ خانمان سوز ویران کننده هم وجود دارد .

نامه های پدری به دخترش

سلام ... من هم امیدورام دعای شما مستجاب شود ... اما جنگ و صلح با هم متولد می شوند و بر ای بدست آوردن صلح راهی جز جنگیدن وجود ندارد ... در خصوص کامنتی که داشتی باید بگویم تو حرف خودت را می زنی ... این یک نظر است .. و از نظر کسی نباید رنجید ... من هم نرنجیدم ... دوست دارم حرفت را بزنی و اگر تعبیری داشتی از جنس رنجش پوزش می خواهم ... موفق باشی ...