سال فراموش نشدنی

 

 

چقدر خوشحالم از اینکه میبینم دنیا بروفق مرادت میگردد،میبینم که خداوند مهربان تمام لبخند و مهربانیش را نثار تو کرده ومن نیز. امسال سال توست و واقعا امسال فراموش نشدنی خواهد بود؛احساس میکنم همه دنیا دارد به تو میخندد و در نتیجه به من .به پیش پسرم  .با تمام  قدرت موفقیت را در آغوش بگیر ولذت ببر.

/ 10 نظر / 26 بازدید

[لبخند]

آستاره

سلام. چه خوب انشالا همیشه دنیا بهتون بخنده. ناشکری نباشه اما به ما که زیاد روی خوش نشون نمی ده! باز هم این تصویر خوشکل آرامش بخش[لبخند]

آستاره

سلام... الهی قربون اون دلتون برم ... تنهایی؟ چرا؟ مثل من؟ خدا نکنه دلتون بشکنه... [ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو خدا را داری و من آرامش چشمان تورا... از وقتی این عکس قشنگ رو گذاشتین یه روز در میون خدا رو تو آسمون می بینم که این شکلیه و من همه ش یاد شما می افتم...

آستاره

سلام [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] هروقت دلتون واشد بگید تا دل من هم وا شه! بوس

آساره

[ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب]

آستاره

سلام به مهربون ترین مادر دنیا.. خوبید؟ حال دلتون چطوره؟ تمام نشده هنوز این تنهایی؟ به روز کنید دیگه.. از اون مطالب خوبتون بذارید که توی زندگی من یکی که خیلی تاثیر داره. بوس

آستاره

سلام... نه بابا من خودم رو دست کم نمی گیرم![مغرور][خجالت]