روز تولد

                  وبدين سان بشر پا بر عرصه هستی نهادو شد انچه که امروز به سختی می توان شناختش.موجودی مملو از رذالت ،حسادت ،کينه توزی و بدخواهی نسبت به حتی خويشان خويش

/ 2 نظر / 2 بازدید
arek

سلام هم قبيله.............نوشته هات بسيار زيباست.............به سراغ من هم بيا(...ولی آ هسته و نرم...)........حق نگه دارت باد

Saeed

سلام. بله! واقعا اين انشان از مخلوقات شگرف خداونده. موضوع ما هم از اين قراره. برای هورمزد هم توضيح بديد. حميد من رو هک کرد بعد منکرش شد من مدرک آوردم مقر اومد و اعتراف کرد. حالا بايد از شماها بابت دروغش عذر بخواد تا من بگذرم. اون هم به خودش برميگرده. فکر کنم واضح و ساده بيان کردم. متشکرم.