رمضان

یک سال دیگر گذشت ودوباره ماه مبارک رمضان از راه رسید ای کاش تمام سعی مان را بکنیم تا فقط ماه رمضان ماه گشنگی وتشنگی نباشد ای کاش بتوانیم روحمان را صیقل بدهیم ودهانمان را به جای آب ونان از یاوه گویی ووراجی پوچ بسته نگه داریم .خودم را میگویم بارخدایا به این جسم خسته توان عبادت عطا فرما و به این نگاه نگران آرامش .به این لبهای پر تکان سکون وبه گوشهای هجو شنو یاری شنیدن نجوای فرشتگانت و آوای آرامش بخش قرآنت .به این بنده خسته وناتوانت راه راست وروشن را نشان بده واز میان تاریکی این زندگی رهائیم  بخش و از میان این دریای پر تلاطم به ساحل آرامشم  برسان . کمکم کن که یک روزه دار واقعی باشم آمین

/ 0 نظر / 2 بازدید