رويا

رويايی عجيب ولی کاملا واقعی بود خوابی که زندگی من را ومسير زندگی من را عوض کرد در خواب با کسی همراه وهم مسير شدم ودر ميان جمعی جای گرفتم که گذشت چندين سال ااز ديدن آن خواب نتوانسته حتی ذره ای آن را کمرنگ کند. ديدن  خانم حضرت زينب وآقا امام حسين (ع) . خوابی که به بيداری واقعی شباهت بيشتری داشت . رويای صادق را من به عينه ديدم .رفتم ...وبر خلاف ميلم بازگشتم .هنوز هم گيج آن خوابم!!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
hoormazd

اهلآ و سهلآ يا امّی .کيف حالک. مقالهَ رائعه جدآ.