/ 2 نظر / 3 بازدید
spycam

سلام جدا عکس قشنگی بود........

گلشيدوكوشا

سلام . عکس زيبايی هست ولی چرا اين خانم اينقدر صورتش غمگين . راستی خيلی مامانا و بچه ها و يا باباها با بچه هاشون اين دور و ورا هستن حتما باهاشون اشنا ميشين حتما به پسرتون هم سر ميزنم .