غیر از دل ویران به جهان خانه ندارم           من ساکن این کویم وکاشانه ندارم

دنیای دنی را به دنی دادم و بنگر               سرمایه به غیر از دل دیوانه ندارم

از دیوان امین -پرفسور سید حسن امین

 

اشعار زیبایی دارد اگرچه غرور بیش از حدواز خود راضی بودنش را دوست ندارم .

((سرو هرچه بلندتر افتاده تر )).غرور وتکبر ومن من بندهای هستند که هر فردی را به زمین خواهند زد. طی هفته گذشته من من های زیادی داشتیم که مثل توپ به زمین خوردند و از دور خارج شدند. غرور بسیار زیباست اما به جا واندازه .غرور بی جا تکبر احمقانه ای است که نتیجه اش صددرصد شکست است وبس !

/ 6 نظر / 20 بازدید
آلباترا

به نظرم غرور خیلی بیشتر از آقایون به کار خانم ها میاد... در مورد منع کردنم : من که هر وقت منع کردم به سرم اومد!

آلباترا

البته من من کردن شماو منع ن با هم فرق داره ولی نتیجه اش همان منع است مگه نه؟

آلباترا

البته من من کردن شماو منع ن با هم فرق داره ولی نتیجه اش همان منع است مگه نه؟

ویدا

آلباترا جان اونکه من نوشتم من من کردن است که جمعش میشه ما .منم زدن به عبارت دیگر.

آذر

سلام مهربان با سرزمین چهار فصل منتظر نظرات سازنده ی شما هستم سری به کوی ما نیز از روی محبت بزنید[گل]

آذر

سلام مهربان با سرزمین چهار فصل منتظر نظرات سازنده ی شما هستم سری به کوی ما نیز از روی محبت بزنید[گل]