سال نو

این جور که پیداست یا آرزوهای من به اون بالا نرسیده یا میبایست بدتر از این میشد ودعاها کمی مشکلات رو کمتر کرده .! چقدر روحیه بهم ریخته ایی دارم . دکتر ،دوا بیمارستان ، CCU .تست های جور و واجور .انگار تشوش واضطراب و بی خوابی و... سهم امسال  من است .همسرم ،تکیه گاهم وسقف خانه ام ،امیدوارم هر چه زودتر  سلامتی  تو وآرامش من پیداش بشه. 

/ 0 نظر / 20 بازدید