به پسرم

نازنینیم ،پسرم وبهترین پسری که دیده وشنیده ومیشناسم،اردیبهشت ماه رو به اتمام است وبه روز تولد تو نازنین نزدیک میشویم .همیشه برایم توان بودی ونیرو برای هر حرکتی .از لحظه ایی که تورا در درونم احساس کردم زندگی ما دگرگون شد وهر روز برکتی ولطفی جدید از جانب خداوند مهربان شامل ما شد.پسرم در آستانه ورود به بیست وپنج سالگی هستی در حالیکه همیشه چون مردی کاملا پخته عمل کرده ای و من همیشه بتو افتخار میکنم .امیدم ،عزیزم ،پسر نازنینم برایت عمری بسیار طولانی وبا عزت خواهانم وامیدوارم همیشه _چنانکه تا کنون  نیز بوده_خداوند مهربان حافظ ومراقبت باشد.پسرم ،عزیزم،امیدم ونور چشمانم تولدت مبارک .چه روز فرخنده ایست روز سی ویکم اردیبهشت ماه هر سال .تولدت مبارک نور چشمم.تولدت مبارک

/ 2 نظر / 23 بازدید
آستاره

سلام تولد گل پسرتون مبارک (شش روزگی شون).. ببخشید دیر شد... اینترنت در دسترسم نبود.

عمه

الهی خداحفظش کنه.انشالله خیرشوببینی[گل]تولدش باتاخیرمبارک